Raport z kontroli organizacji odzysku przeprowadzonej w 2010 roku

Przedstawiamy raport z przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące gospodarkę odpadami opakowań szklanych.

Zobacz czy organizacje odzysku prawidłowo realizują odzysk i recykling szklanych odpadów opakowaniowych.

http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/szklarze_czerwiec_2010.pdf