Dokumenty DPO i DPR

dpo i dprMinisterstwo Środowiska na swojej stronie opublikowało interpretację dotyczącą ewidencji związanej z potwierdzaniem recyklingu i innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych za pomocą dokumentów DPO* i DPR**.

 

*DPR – dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, w tym określający masę odpadów i sposób ich recyklingu,
**DPO – dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich odzysku.

 

Zapraszamy do zapoznania się interpretacją: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_06/513a378c833d17a72a1e83af95d12b6d.pdf

Źródło: www.mos.gov.pl