WIOŚ kontroluje polskie organizacje odzysku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadza cykl kontrolny organizacji odzysku odnośnie szkła za 2008 i 2009 rok.

Czy Twoja organizacja odzysku przeszła pomyślnie kontrolę? Zapytaj.