Dziś mija termin składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami za 2011r.

Przypominamy, że dziś mija termin składania sprawozdań, wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za poprzedni rok kalendarzowy.

Kto powinien złożyć sprawozdanie o odpadach?

Sprawozdanie o odpadach powinni składać posiadacze odpadów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (T.J. Dz. U. z 2010r. Nr. 185, poz. 1243 ze zm.) posiadaczami odpadów są:

  • wytwórcy odpadów,
  • firmy zajmujące się zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
  • firmy odbierające odpady komunalne.

W sprawozdaniu należy zamieścić informację o ilości i rodzaju odpadów oraz o sposobach zarządzania nimi.

Składane przez przedsiębiorców sprawozdania z gospodarki odpadami są wykorzystywane do sporządzania zbiorczych sprawozdań przekazywanych przez Polskę Unii Europejskiej. Na ich podstawie planuje się również skuteczne rozwiązania na rzecz ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Środowiska RP.