Nowe wzory dokumentów potwierdzających odzysk odpadów opakowaniowych

dokumenty dpo i dpr30 grudnia 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska określające wzory dokumentów DPO i DPR wymaganych w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dokumenty te wystawiane są przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań. W przypadku, gdy odpady opakowaniowe pochodzą wyłącznie z gospodarstw domowych, o wydanie dokumentów powinny wnioskować podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzący instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych, podmioty prowadzące punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub gminy organizujące odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.

Źródło: http://www.teraz-srodowisko.pl/