Rewolucyjne zmiany w przepisach!

Na początku sierpnia została opublikowana nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa ma już od nowego roku zastąpić dotychczasowe przepisy: Ustawę z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz Ustawę z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nowa ustawa dotyczy:

  • przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach,
  • przedsiębiorców eksportujących opakowania, produkty w opakowaniach lub odpady opakowaniowe
  • organizacji odzysku,
  • przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling.