Projekt rozporządzenia dot. opakowań

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 25 ust 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

Ustalenie w przedmiotowym rozporządzeniu wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dla odpadów pochodzących z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych pozwoli w poszczególnych latach organizacji samorządu gospodarczego na płynne dojście w 2020 r. do wymaganych w załączniku nr 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi poziomów

W rozporządzeniu zaproponowano do roku 2020 ustalenie progresywnych poziomów odzysku i recyklingu, które mają stymulować rozwój systemu przetwarzania odpadów opakowaniowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.