Tagi: sprawozdania

sprawozdania OPAK

SPRAWOZDANIA OPAK – JAK WYWIĄZAĆ SIĘ Z TEGO OBOWIĄZKU?

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawozdawczy w postaci formularzy OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3. Kogo dotyczą poszczególne…

odzysk i recykling opakowań 2012

ODZYSK I RECYKLING OPAKOWAŃ 2012 r.

Rozliczenie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych następuje na koniec roku kalendarzowego. Sprawozdanie OŚ-OP1 dotyczące realizacji tego obowiązku za rok 2011 należy złożyć do urzędu marszałkowskiego do 31 marca 2012 r….

termin składania sprawozdań

Dziś mija termin składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami za 2011r.

Przypominamy, że dziś mija termin składania sprawozdań, wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za poprzedni rok kalendarzowy. Kto powinien złożyć sprawozdanie o odpadach? Sprawozdanie o odpadach powinni składać posiadacze odpadów. Zgodnie…

termin składania sprawozdań

Ministerstwo Środowiska przypomina o konieczności złożenia sprawozdania za rok 2010

Ministerstwo Środowiska przypomina – zbliżają się terminy składania sprawozdań!