Zmiany dla organizacji odzysku

Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. 2013 poz. 888). Wprowadziła ona szereg zmian dotyczących funkcjonowania organizacji odzysku opakowań. Zmiany te dotyczą m.in. kapitału zakładowego czy konieczności zawarcia w swojej nazwie oznaczenia „organizacja odzysku opakowań”.

kapitał zakładowy organizacji odzysku

Zgodnie z nowymi przepisami kapitał zakładowy organizacji odzysku opakowań powinien wynosić co najmniej 2.500.000 zł. Nie może on pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób. Szczegółowo obowiązki dotyczące kapitału zakładowego opisuje art. 29 ww. Ustawy.

W przepisach przejściowych znajdujemy zapis, który mówi iż organizacje odzysku opakowań powinny dostosować się do nowych przepisów do 31 grudnia 2015 r., czyli do tego terminu powinny posiadać ww. kapitał zakładowy. Jeśli nie spełnią tego wymogu, umowy zawarte z taką organizacją odzysku wygasają z dniem 1 stycznia 2016 r., a tym samym obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przechodzi z powrotem na przedsiębiorcę.

Sprawdźcie w aktualnym KRSie czy Wasza organizacja odzysku spełniła już ten obowiązek. Pozwoli to z końcem roku uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności i niemiłego zaskoczenia, tym bardziej że wspomniana Ustawa znacznie podnosi sankcje za brak realizacji obowiązku.