Organizacje odzysku

Organizacje odzysku przejmują od przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

 Kogo dotyczy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

Przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach:

– producentów produktu w opakowaniach,
– importerów produktów w opakowaniach,
– firm dokonujących wewnatrzwspólnotowego nabycia produktu w opakowaniach.

 Jak można zrealizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

Opłata produktowa – przedsiębiorca, który nie wywiązuje się z obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zobowiązany jest zapłacić opłatę produktową do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Samodzielna realizacja – przedsiębiorca może samodzielnie realizować ciążący na nim obowiązek.

Organizacja odzysku – przejmuje od przedsiębiorcy i faktycznie realizuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

 Jak działa organizacja odzysku?

Zgodnie z tym aktem prawnym organizacja odzysku może przejąć od przedsiębiorcy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Przedsiębiorca przekazuje organizacji odzysku informacje o ilościach opakowań wprowadzanych na rynek. Na tej podstawie organizacja odzysku zapewnia realizację obowiązku nawiązując współpracę z recyklerami.

Organizacja odzysku składa w imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie OŚ-OP1 do urzędu marszałkowskiego właściwego dla jej siedziby.

 Jak przedstawia się rynek organizacji odzysku w Polsce?

W Polsce istnieje około 20 organizacji odzysku, które realizują w imieniu przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

 Czym więc kierować się przy wyborze organizacji odzysku? Jak wybrać rzetelną organizację odzysku?

Na pewno nie wystarczy sugerować się tylko cenami za odzysk i recykling poszczególnych grup materiałowych odpadów opakowaniowych.

Warto sprawdzić wiarygodność danej organizacji odzysku.

Certyfikaty – jakie certyfikaty posiadają dane organizacje odzysku – warto zwrócić uwagę czy organizacja posiada certyfikat ISO 9001, ISO 14001 oraz czy jest zarejestrowana w EMAS.

Urząd marszałkowski – jaka jest opinia urzędu na temat danej organizacji? Czy organizacja odzysku posiada list polecający z urzędu właściwego dla jej siedziby?