Artykuły z roku: 2014

50% odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) co najmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych…

Dokumenty DPO i DPR

Ministerstwo Środowiska na swojej stronie opublikowało interpretację dotyczącą ewidencji związanej z potwierdzaniem recyklingu i innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych za pomocą dokumentów DPO* i DPR**.   *DPR –…