Linki

 – Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
www.gdos.pl

PIGO – Polska Izba Gospodarki Odpadami
www.pigo.org.pl

PIO – Polska Izba Opakowań
www.pio.org.pl

PISiL – Polska Izba Spedycji i Logistyki
www.pisil.pl


Portale branżowe:

1. Opakowania:

www.opakowania.biz
www.opakowania.com.pl

2. Tworzywa sztuczne:

www.tworzywa.org
www.plastech.pl

3. Opłata produktowa:

www.oplataproduktowa.org

4. Logistyka odzysku:

www.logistykaodzysku.com

5. Sprawozdania opak:

www.opaki.pl

6. Inne:

www.komunalny.pl
www.gumowysurowiec.pl


Organizacje Odzysku:

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. – www.utylizacjaopon.pl