Prawo

 

Ustawy:

 

 

Rozporządzenia:

 

Stawki opłaty produktowej:


Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:


Wzory sprawozdań OŚ-OP1:


Sprawozdania OPAK:

Zawartości metali ciężkich w opakowaniach:

 

Sposób ustalenia zawartości metali ciężkich w opakowaniach:


Inne: