• opakowania niebezpieczne
  21 listopada 2013

  Projekt rozporządzenia dot. opakowań

  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla ...
 • opakowania_rozporzadzenie
  4 listopada 2013

  Wykaz opakowań

  31 października 2013 roku został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje s...
 • opakowania po środkach ochrony roślin
  18 października 2013

  Nowy obowiązek dla wprowadzających śr...

  Zgodnie z nową ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek środki niebezpieczne będą miel...
 • rewolucyjne zmiany w przepisach
  11 października 2013

  Rewolucyjne zmiany w przepisach!

  Na początku sierpnia została opublikowana nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa ma już od nowego roku zastąpić ...
 • sprawozdania OPAK
  18 sierpnia 2012

  SPRAWOZDANIA OPAK – JAK WYWIĄZAĆ...

  Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawozdawczy w po...