• odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych
  28 czerwca 2014

  50% odpadów opakowaniowych z gospodarst...

  Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) co najmniej 50% odpadów op...
 • dpo i dpr
  26 czerwca 2014

  Dokumenty DPO i DPR

  Ministerstwo Środowiska na swojej stronie opublikowało interpretację dotyczącą ewidencji związanej z potwierdzaniem recyklingu i innego niż rec...
 • opakowania niebezpieczne
  21 listopada 2013

  Projekt rozporządzenia dot. opakowań

  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla ...
 • opakowania_rozporzadzenie
  4 listopada 2013

  Wykaz opakowań

  31 października 2013 roku został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje s...
 • opakowania po środkach ochrony roślin
  18 października 2013

  Nowy obowiązek dla wprowadzających śr...

  Zgodnie z nową ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek środki niebezpieczne będą miel...