• dokumenty dpo i dpr
  10 lutego 2015

  Nowe wzory dokumentów potwierdzających...

  30 grudnia 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska określające wzory dokumentów DPO i DPR wymaganych w gospodarce opakow...
 • dokumenty
  3 lutego 2015

  Kto jest zwolniony z obowiązku prowadze...

  Obowiązek ewidencji odpadów dotyczy posiadaczy odpadów oraz wytwarzających odpady. Istnieją jednak rodzaje i ilości odpadów, dla których nie m...
 • odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych
  28 czerwca 2014

  50% odpadów opakowaniowych z gospodarst...

  Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) co najmniej 50% odpadów op...
 • dpo i dpr
  26 czerwca 2014

  Dokumenty DPO i DPR

  Ministerstwo Środowiska na swojej stronie opublikowało interpretację dotyczącą ewidencji związanej z potwierdzaniem recyklingu i innego niż rec...
 • opakowania niebezpieczne
  21 listopada 2013

  Projekt rozporządzenia dot. opakowań

  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla ...