50% odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych

odpady opakowaniowe z gospodarstw domowychZgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) co najmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych będą musiały uwzględnić organizacje odzysku opakowań w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu. Obowiązek ten wejdzie w życie 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu obowiązywać będą roczne poziomy przejściowe określone w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 412).

www.mos.gov.pl/g2/big/2014_06/079c441e8a7eb99ef3b3f30e45479c1f.pdf

Źródło: www.mos.gov.pl