Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zostanie przedstawiony na Radzie Ministrów.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zostanie przedstawiony do akceptacji projekt założeń do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Projekt 30 września br. uzyskał akceptację Komitetu Stałego Rady Ministrów.

 

Zobacz projekt i zapoznaj się  z planowanymi zmianami.

Nowa ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązujące regulacje: ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) oraz ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 638 poz. 63 ze zm.).


Przeczytaj także:

Jak projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wpłynie na działalność organizacji odzysku?