Nowy obowiązek dla wprowadzających środki niebezpieczne

Zgodnie z nową ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek środki niebezpieczne będą mieli obowiązek zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowań po tych środkach. Wprowadzający środki ochrony roślin będą musieli nowy system także sfinansować. Ten sam obowiązek dotyczy odpadów z opakowań wielomateriałowych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.