Wykaz opakowań

31 października 2013 roku został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie.

Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia zwartego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Link do rozporządzenia.