ODZYSK I RECYKLING OPAKOWAŃ 2012 r.

Rozliczenie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych następuje na koniec roku kalendarzowego.

Sprawozdanie OŚ-OP1 dotyczące realizacji tego obowiązku za rok 2011 należy złożyć do urzędu marszałkowskiego do 31 marca 2012 r. Tego samego dnia mija termin składnia innych sprawozdań „opakowaniowych”: OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.

Sprawozdanie OŚ-OP1 zobowiązani są składać przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, którzy obowiązki wynikające z ustawy o opłacie produktowej realizują samodzielnie lub są zobowiązani do uiszczenia opłaty produktowej. Firmy, które mają podpisaną umowę z organizacją odzysku, są przez nią rozliczne przed urzędem marszałkowskim.

Mimo, że przepisy regulujące ten obszar funkcjonują w Polsce od ponad 8 lat, przedsiębiorcy wciąż mają problem z poprawnym ich realizowaniem. Co roku rosną wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu opakowań a co kilka lat zmianie ulegają stawki opłaty produktowej oraz wzór sprawozdania OŚ-OP1.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy wzór sprawozdania OŚ-OP1 ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775).

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie również nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774). Jednak stawki opłaty produktowej za opakowania nie uległy zmianie, są identyczne z obowiązującymi w latach 2008-2009.

Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej przedawnia się po upływie 5 lat od zakończenia roku, w którym opłatę należało uiścić. Oznacza to że przedsiębiorcy, którzy w latach 2006-2010 wprowadzali na rynek produkty w opakowaniach a nie rozliczali się z odzysku i recyklingu przed urzędem marszałkowskim są zobowiązaniu uzupełnić te zaległości uiszczając należną opłatę produktową wraz z odsetkami.


Drugim typem sprawozdań „opakowaniowych” są formularze OPAK (określone w Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U. z 2001 roku nr 63, poz. 638 ze zm.).

Obowiązani są składać je Przedsiębiorcy, którzy:

a)    wytwarzają opakowania – OPAK-1,
b)    importują lub wewnątrzwspólnotowo nabywają (WNT) opakowania – OPAK-2,
c)    eksportują lub wewnątrzwspólnotowo dostarczają (WDT) opakowania i produkty w opakowaniach – OPAK-3.

W przypadku nieskładania tych sprawozdań w latach minionych zaległości należy uzupełnić 5 lat wstecz.

Więcej o sprawozdaniach OPAK