JAK ZMIENI SIĘ KARA 10.000 ZŁ ZA NIESKŁADANIE, BĄDŹ SKŁADANIE PO TERMINIE ZBIORCZYCH ZESTAWIEŃ O ODPADACH

5 lipca 2011 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2011 r. nr 8430, poz. 809).

Założenia:

  • kara grzywny za nie prowadzenie ewidencji odpadów lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym,
  • kara pieniężnej w wysokości 500 zł za nieskładanie, bądź składanie po terminie zbiorczych zestawień o odpadach.
    Kara ta może być podwyższana kolejno o 2 000 zł, łącznie do kwoty 10 000 zł w danym roku.

Ustawa wchodzi w życie 14 dnia od ogłoszenia.

Zobacz ustawę