Interpretacja przepisów dotyczących kar pieniężnych związanych ze sprawozdaniem o odpadach

Od dnia 20 lipca 2011 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące kar pieniężnych związanych
z obowiązkiem składania tzw. sprawozdania o odpadach oraz o sposobach gospodarowania
odpadami.

Jakich kar mogą teraz spodziewać się przedsiębiorcy:

  • kara grzywny za nie prowadzenie ewidencji odpadów lub prowadzenie jej niezgodnie
    ze stanem rzeczywistym,
  • kara pieniężnej w wysokości 500 zł za nieskładanie, bądź składanie po terminiezbiorczych
    zestawień o odpadach.

Kara ta może być podwyższana kolejno o 2 000 zł, łącznie do kwoty 10 000 zł w danym roku.

Zachęcamy do lektury stanowiska Ministerstwa Środowiska w sprawie interpretacji
przepisów dotyczących ww. kar pieniężnych.